ویلیام شکسپیر

ای جسارت! دوست من باش.ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ---
دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.ویلیام شکسپیر

------------ --------- --------- --------- -----

اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگربرنگشت از اول برای تو نبوده ویلیام شکسپیر

------------ --------- --------- --------
از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می­شوند، برخی بزرگی را به دست می­آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می­اندازند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ---------
آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- -
به لب­هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده­اند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ---
خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- -----
صورت شما کتابیست که مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ------
به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می­داند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ------
اگر کلمات نایاب شوند، به­ندرت بیهوده مصرف می­شوند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ---
با خنده و شادی، نگذار چین و چروک­های پیری از راه برسند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ---------
چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند؛ مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می­یابد. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------
ترسو قبل از مرگش بارها می­میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می­چشد.ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ------
عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا . ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --
موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند! ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- -----
چرخ فلک، قایق­هایی را به حرکت در می­آورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است.ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- -
زندگی داستانی است که یک ابله تعریف می­کند؛ پر از غوغا و هیاهو اما نامفهوم.ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --
زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ----
اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است پس من مجرم­ترین روح زمینم. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------
چیزی نداشته باشی؛ چیزی برای از دست دادن نداری. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- ------
ظن و گمان همیشه در کمین ذهن گناه­آلود است. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------
جهنم خالی است چون همه دیوها اینجا هستند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ---
مگر پرتو شمع تا کجا می­رسد؛ مرگ خوب هم در این دنیای حرف نشنو همین قدر می­درخشد. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ---
من در قید خوشنودی تو، با جوابی که می­دهم، نیستم. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
اگر انجام دادن، به اندازه دانستن نیک از بد آسان بود، نمازخانه­ها کلیسا بودند و کلبه درویشان قصر پادشاهان. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- -
اگر توانستی با نگاه به بذرهای زمان بگویی کدام جوانه می­زند و کدام نمی­زند، بعد با من حرف بزن. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -----
نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می­سازد. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --
زندگی به اندازه یک داستان تکراری که گوش گنگ مرد خواب­آلود را می­آزارد خسته­کننده است.ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ---------
مثل امواج که به سوی ماسه­های ساحل شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن به پایان بی­قرارند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --
ای خدا، ای خدا! تا کی اسیر پلیدی [ناشی از] دروغ بمانیم. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- -----
عشق جوانتر از آن است که بداند وجدان چیست. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ------
هر که سرگیجه دارد فکر می­کند دنیا دور خودش می­چرخد. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- -----
آدم­ها پنجره را به روی طلوع خورشید می­بندند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- ---
غرورم با ثروتم از دست رفت. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- -----
چه غم شیرینی است جدایی. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --
شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می­کند. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------
گوش­هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده­ای معدود. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------- --------- ---
به افکارت زبان نده. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- -------
ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --
دوران طلایی پیش روست نه پشت سر. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- --------- --------
اگر اشکی داری آماده شو تا آن را فرو بریزی. ویلیام شکسپیر
------------ --------- --------- -------
ماه­زده [دیوانه]، عاشق و شاعر از یک قماشند: هر سه اهل خیال.ویلیام شکسپیر

/ 0 نظر / 14 بازدید